Nytillverkning av dubbelreglerad kaplanturbin till Gustavssons Kraft – Dalarna

 • GustavssonsKraft-Kraftverk innan turbinbyte.jpg

  Innan turbinbyte

 • GustavssonsKraft-Nytt-sugrör-blästrat-och-målat.jpg

  Nytt sugrör blästrats och målats

 • GustavssonsKraft-Närbild-löphjul-och-ledkrans.jpg

  Löphjul och ledkrans

 • GustavssonsKraft-Turbin-innan-montage.jpg

  Turbin innan montage

 • GustavssonsKraft-Montagebild.jpg

  Montering

 • GustavssonsKraft-Kraftverket-med-nya-Turbinen.jpg

  Slutresultat – Kraftverk med nya turbinen

Beställare

Gustavssons Kraft AB (Borlänge)

Bakgrund

Ägarna till kraftverket hade behov av att ersätta befintlig turbin med ny turbinutrustning.

Genomförande

Efter en genomgående analys av kraftverkets förutsättningar valde vi att leverera en dubbelreglerad fullkaplan med 5-bladigt löphjul och direktdriven generator.

Resultat

Efter byte av turbinutrustning har både verkningsgrad och toppeffekt ökat med samma drivvattenföring som tidigare. Prestandaökningen blev ca 25%.

Teknisk data

Fallhöjd (H)

21 m

Effekt (P)

220 kW