Tillverkning av ny turbin till Minikraft – Karlstad

  • Minikraft-Montage-av-ledkrans.jpg

    Montage av ledkrans

  • Minikraft-Montage-av-löphjul.jpg

    Montage av löphjul

  • Minikraft-Lastning-på-lastbil.jpg

    Lastning på lastbil

Beställare

Minikraft AB (Karlstad)

Bakgrund

Kunden var i behov av ny turbin som skulle ersätta 2 äldre.

Genomförande

Nytillverkning av turbin.

Teknisk data

Fallhöjd (H)

8 m

Effekt (P)

600 kW