Renovering av francisturbin till Fridafors Kraftstation - Växjö

  • turbin-innan-renovering-Fridafors

    Turbin innan renovering

  • renoverad-tvillingfrancis-Fridafors

    Montering av renoverade turbindelar

  • lastning-av turbin-med påmonterad-ingjutningsplåt-Fridafors

    Lastning av turbin med monterad plåt för ingjutning

Beställare

Fridafors Kraftstation

Bakgrund

Turbinen behövde uppdateras.

Genomförande

Turbinen har genomgått en total renovering.

Resultat

Efter genomgången kan Kraftstationen fortsätta producera flera decennier framöver.

Teknisk data

Fallhöjd (H)

6 m

Effekt (P)

350 kW